Αυτά είναι τα “κόλπα” που κάνει το πληκτρολόγιό σας

 

Οι συντομεύσεις του πληκτρολογίου σας επιτρέπουν να μη χρησιμοποιείτε το ποντίκι και σας βοηθούν στην εξοικονόμηση χρόνου.

 

Δείτε όλα τα “κόλπα” του πληκτρολογίου:

F1: Εμφάνιση της Βοήθειας

Ctrl+C (ή Ctrl+Insert): Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+X: Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+V (ή Shift+Insert): Επικόλληση του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+Z: Αναίρεση μιας ενέργειας

Ctrl+Y: Επανάληψη μιας ενέργειας

Delete (ή Ctrl+D): Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου και μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης

Shift+Delete: Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου χωρίς μετακίνησή του στον Κάδο Ανακύκλωσης

F2: Μετονομασία του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+δεξιό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης λέξης

Ctrl+αριστερό βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης λέξης

Ctrl+κάτω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της επόμενης παραγράφου

Ctrl+επάνω βέλος: Μετακίνηση του δρομέα στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

Ctrl+Shift με ένα πλήκτρο βέλους: Επιλογή ενός τμήματος κειμένου

Shift με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους: Επιλογή περισσότερων από ένα στοιχείων σε ένα παράθυρο ή στην επιφάνεια εργασίας ή επιλογή κειμένου μέσα σε ένα έγγραφο

Ctrl με οποιοδήποτε πλήκτρο βέλους+πλήκτρο διαστήματος: Επιλογή πολλών μεμονωμένων στοιχείων σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας

Ctrl+A: Επιλογή όλων των στοιχείων σε ένα έγγραφο ή ένα παράθυρο

F3: Αναζήτηση αρχείου ή φακέλου

Alt+Enter: Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου

Alt+F4: Κλείσιμο του τρέχοντος στοιχείου ή έξοδος από το ενεργό πρόγραμμα

Alt+πλήκτρο διαστήματος: Άνοιγμα του μενού συντόμευσης για το ενεργό παράθυρο

Ctrl+F4: Κλείσιμο του ενεργού εγγράφου (σε προγράμματα που επιτρέπουν να έχετε πολλά έγγραφα ανοικτά ταυτόχρονα)

Alt+Tab: Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών στοιχείων

Ctrl+Alt+Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών στοιχείων

Ctrl+Τροχός κύλισης ποντικιού: Αλλαγή του μεγέθους εικονιδίων στην επιφάνεια εργασίας

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Tab: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero

Ctrl+πλήκτρο με το λογότυπο των Windows +Tab: Χρήση των πλήκτρων βέλους για κυκλική μετακίνηση μεταξύ των προγραμμάτων στη γραμμή εργασιών με χρήση της Τρισδιάστατης εναλλαγής παραθύρων Aero

Alt+Esc: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ στοιχείων, με τη σειρά που έχουν ανοιχτεί

F6: Κυκλική μετακίνηση μεταξύ των στοιχείων της οθόνης σε ένα παράθυρο ή την επιφάνεια εργασίας

F4: Εμφάνιση της λίστας της γραμμής διευθύνσεων στην Εξερεύνηση των Windows

Shift+F10: Εμφάνιση το μενού συντόμευσης για το επιλεγμένο στοιχείο

Ctrl+Esc: Άνοιγμα του μενού “Έναρξη”

Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εμφάνιση του αντίστοιχου μενού

Alt+υπογραμμισμένο γράμμα: Εκτέλεση της εντολής του μενού (ή άλλης υπογραμμισμένης εντολής)

F10: Ενεργοποίηση της γραμμής μενού στο τρέχον πρόγραμμα

Δεξιό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα δεξιά ή άνοιγμα ενός υπομενού

Αριστερό βέλος: Άνοιγμα του επόμενου μενού προς τα αριστερά ή κλείσιμο ενός υπομενού

F5 (ή Ctrl+R): Ανανέωση του τρέχοντος παραθύρου

Alt+Επάνω βέλος: Προβολή του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω στην Εξερεύνηση των Windows

Esc:Ακύρωση της τρέχουσας εργασίας

Ctrl+Shift+Esc: Άνοιγμα της Διαχείρισης Εργασιών

Shift κατά την εισαγωγή ενός CD: Αποτροπή της αυτόματης αναπαραγωγής του CD

Αριστερό Alt+Shift: Αλλαγή της γλώσσας εισόδου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές γλώσσες εισόδου

Ctrl+Shift: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου εάν είναι ενεργοποιημένες πολλές διατάξεις πληκτρολογίου

Αριστερό ή δεξιό Ctrl+Shift: Αλλαγή της κατεύθυνσης ανάγνωσης του κειμένου για γλώσσες που ξεκινούν από τα δεξιά προς τα αριστερά

Πώς βάζω διαλυτικά (με ή χωρίς τόνο) στο Word;

Διαλυτικά χωρίς τόνο (ϊ-ϋ)

Συντόμευση πληκτρολογίου: Shift + ; Γράμμα

Μέσα στο Word, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Θα παρατηρήσετε πως τίποτα δε συνέβη, κι αυτό γιατί πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά στο γράμμα που επιθυμείτε.

Διαλυτικά με τόνο (ΐ-ΰ)

Συντόμευση πληκτρολογίου: Shift + W Γράμμα ή Alt Gr + ; Γράμμα

Ο πρώτος τρόπος και πιο εύκολος κατά τη γνώμη μου, είναι κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το γράμμα «W». Θα παρατηρήσετε πως δεν έγινε τίποτα ακόμη, κι αυτό γιατί στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.

Ο δεύτερος τρόπος είναι κρατώντας πατημένο το (δεξί) Alt GR και πατώντας στη συνέχεια το πλήκτρο με το σύμβολο «;» (αυτό με το οποίο βάζετε τόνους στις λέξεις). Και πάλι, όπως στον πρώτο τρόπο, θα χρειαστεί να πατήσετε ένα εκ των πλήκτρων «Ι» ή «Υ» για να προστεθούν τα διαλυτικά με τόνο στο γράμμα που επιθυμείτε.
(πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ