Πριν από περίπου 100 χρόνια οι πιο συνηθισμένες θέσεις απασχόλησης περιλάμβαναν πόστα στην παραγωγή, τη γεωργία και στις τεχνικές υπηρεσίες. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, στους υπολογιστές και στις κατασκευές ολοένα και αυξάνονται.

Νέα έκθεση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις βιομηχανίες που πρόκειται να αναπτυχθούν, την οποία συνέταξε το Αμερικανικό Γραφείο Στατιστικών για την Εργασία (BLS), δείχνει ότι οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη φροντίδα του γηράσκοντος πληθυσμού, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συντήρηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να σημειώσουν μεγάλη ανάπτυξη.

Το Indeed.com -η μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας που έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην πλατφόρμα της- έκανε μια ανάλυση των τελευταίων στοιχείων του Αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών, επισημαίνοντας ορισμένες θέσεις εργασίας που αναμένεται να αναπτυχθούν γρήγορα, καθώς και μερικές που θα αναπτυχθούν με αργό ρυθμό.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

10. Μαθηματικοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 29,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 2.730 εργαζόμενοι

9. Developers Λογισμικού 
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 30,5%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 794.000 εργαζόμενοι

8. Βοηθοί φυσικοθεραπευτών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 30,8%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 85.580 εργαζόμενοι

7. Στατιστικολόγοι
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 33,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 33.440 εργαζόμενοι

6. Νοσηλευτές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 36,0%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 150.230 εργαζόμενοι

5. Προσωπικοί φροντιστές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 1.492.250 εργαζόμενοι

4. Οικιακοί βοηθοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 104.050 εργαζόμενοι

3. Κατ’ οίκον φροντιστές υγείας
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 46,7%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 814.300 εργαζόμενοι

2. Τεχνικοί ανεμογεννητριών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 96,1%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 4.580 εργαζόμενοι

1. Τεχνικοί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά 105,3%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 8.870 εργαζόμενοι

Τα δύο επαγγέλματα που αναμένεται να γνωρίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό ανάπτυξης συγκριτικά με τα σημερινά τους επίπεδα είναι οι τεχνικοί εγκατάστασης ηλιακών φωτοβολταϊκών και οι τεχνικοί επισκευής ανεμογεννητριών, επαγγέλματα τα οποία εκτιμάται ότι θα αναπτυχθούν κατά 105,3% και 96,1% αντίστοιχα. ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ