ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs_offered

Ο Δήμαρχος Ρόδου
Ανακοινώνει
Ότι θα προσλάβει προσωπικό στις υπηρεσίες του Δήμου για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του
Ν. 4325/2015, συνολικού αριθμού οκτώ (8) ατόμων, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών

8 ΔΕ Ναυαγοσωστών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης και να την
υποβάλλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία της υπηρεσίας
μας, Πλατεία Ελευθερίας 1, από 19-06-2015 ημέρα Παρασκευή έως και 25-
06-2015 ημέρα Πέμπτη

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις