Δείτε αναλυτικά στα παρακάτω άρθρα:

Θέσεις για εικονολήπτες στην τηλεόραση – Αμοιβή έως 12.500€

Νέες θέσεις εργασίας για εικονολήπτες – Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Πιο αναλυτικά, για το έργο της εικονοληψίας των δελτίων ειδήσεων, καθώς και των ενημερωτικών εκπομπών, (προγραμματισμένων ή έκτακτων) η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου σε δύο εικονολήπτες.

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2024, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 25.200 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών:
  • Πτυχίο Κινηματογραφικής ή Τηλεοπτικής κατεύθυνσης ΑΕΙ, ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίδιας κατεύθυνσης ή
  • Πτυχίο αναγνωρισμένης Κινηματογραφικής Σχολής, τριετούς τουλάχιστον φοίτησης της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίδιας κατεύθυνσης ή
  • Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΟΕΕΚ), της ειδικότητας «Εικονολήπτης» ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ίδιας κατεύθυνσης.
 2. Δίπλωμα οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου ή και δίκυκλης μηχανής προκειμένου να χρησιμοποιούν τα εταιρικά ή ιδιόκτητα οχήματα τους.
 3. Εμπειρία στον χειρισμό μονοκάμερου συνεργείου ειδήσεων (ENG) μέσω συστήματος μετάδοσης κινητής τηλεφωνίας για τις ζωντανές συνδέσεις της επικαιρότητας και
 4. Εμπειρία στην χρήση συσκευών νέων τεχνολογιών (smart phone) για την κάλυψη γεγονότων της επικαιρότητας.
 5. Εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους το αντικείμενο της πρόσκλησης, εφόσον πληρείται κάποια από τις παραπάνω απαιτήσεις,
  ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, εάν δεν πληρείται.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ


Διερμηνέας νοηματικής γλώσσας ζητείται στην τηλεόραση

Γνωρίζετε την ελληνική νοηματική γλώσσα; Ίσως σας ενδιαφέρει η παρακάτω θέση εργασίας στην τηλεόραση.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου που θα αφορά στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ.

Ειδικότερα, για το έργο της παρουσίασης των δελτίων ειδήσεων στη νοηματική, καθώς και των έκτακτων ανακοινώσεων δημοσίου ενδιαφέροντος, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν δημοσιογράφο – παρουσιαστή διερμηνέα νοηματικής γλώσσας.

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024,κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 11.900 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Τα απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, τα ακόλουθα προσόντα:

 1. Οποιοσδήποτε τίτλος ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
 2. Πιστοποίηση Διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.
 3. Δημοσιογραφική εμπειρία (μέλος Δημοσιογραφικών Ενώσεων).
 4. Tηλεοπτική εμπειρία (τουλάχιστον 2 έτη).

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν υποψήφιοι που πληρούν τα ειδικά προσόντα που αναφέρονται ανωτέρω. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν υπάρξει υποψήφιος που διαθέτει την ελάχιστη εμπειρία όπως περιγράφεται ανωτέρω, η εταιρεία θα εξετάσει και αιτήσεις υποψηφίων με λιγότερη εμπειρία από την αναφερόμενη για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ


Δημοσιογράφους – συντάκτες αναζητά η ΕΡΤ

Θέλετε να εργαστείτε στη Δημόσια Τηλεόραση της Ελλάδας; Δείτε πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε. απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης.

Πιο αναλυτικά:

 1. Για το έργο της ενημέρωσης και της ανανέωσης των τίτλων ειδήσεων που θα εμφανίζονται στην οθόνη του ΕΡΤ News, καθώς και της συμμετοχής στη σύνταξη του L Banner και του ιστότοπου ertnews.gr η ΕΡΤ  Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν δημοσιογράφο – συντάκτη Ροής.
 2. Για το έργο της επιμέλειας και της ορθής σύνταξης των αναρτήσεων της συντακτικής ομάδας του ΕΡΤ News, τον έλεγχο της εγκυρότητας των πληροφοριών που αναρτώνται, τη διαχείριση της κεντρικής σελίδας του ιστοτόπου, καθώς και των κεντρικών σελίδων των κατηγοριών του ΕΡΤ News και τη διαχείριση του μηχανισμού αποστολής ειδοποιήσεων στου χρήστες (push notification), η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν δημοσιογράφο – αρχισυντάκτη.

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2024,κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 29.400 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ


Εργασία στην Αθήνα: Δέκα νέες συμβάσεις στη δημόσια τηλεόραση

Νέες θέσεις εργασίας για δημοσιογράφους, μοντέρ, γραφίστες και άλλες ειδικότητες στην ΕΡΤ Α.Ε.

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη 10 συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε.

Πιο αναλυτικά:

 1. Για το έργο της παραγωγής θεμάτων από τη διεθνή επικαιρότητα για τα κεντρικά δελτία ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων)  τηλεόρασης – ραδιοφώνου και διαδικτύου, καθώς και των ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο δημοσιογράφους (διεθνή θέματα).
 2. Για το έργο της αρχισυνταξίας όλων των κεντρικών δελτίων ειδήσεων τηλεόρασης (προγραμματισμένων ή έκτακτων) καθώς και  ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο δημοσιογράφους – αρχισυντάκτες.
 3. Για το έργο της οπτικοποίησης των θεμάτων των δελτίων ειδήσεων και των ενημερωτικών εκπομπών, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο δημοσιογράφους – παραγωγούς.
 4. Για το έργο της παραγωγής και της γραφιστικής απεικόνισης των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) και των  ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με δύο γραφίστες.
 5. Για το έργο της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας και ήχου των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων) και των  ενημερωτικών εκπομπών (προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν μοντέρ.
 6. Για το έργο της παραγωγής των δελτίων ειδήσεων (προγραμματισμένων ή έκτακτων), και των ενημερωτικών εκπομπών   προγραμματισμένων ή έκτακτων), η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν βοηθό σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό (floor manager).

Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης μίσθωσης έργου ορίζεται από την υπογραφή της έως 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Το έργο θα παραδίδεται στην Αττική, στα γραφεία της ΕΡΤ Α.Ε. στην Αθήνα ή την Αγία Παρασκευή.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2024, κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 143.000 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Πώς θα στείλετε το βιογραφικό σας

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ


ΕΡΤ: Θέσεις σε Κοζάνη, Κομοτηνή, Καστοριά και Ηράκλειο

Τρεις νέες προκηρύξεις δημοσίευσε η ΕΡΤ με τις οποίες ανακοινώνει ότι επιθυμεί να συνάψει 4 συμβάσεις μίσθωσης έργου στους περιφερειακούς σταθμούς Κομοτηνής, Κοζάνης, Ηρακλείου και Φλώρινας (με έδρα την Καστοριά).

Όλες οι συμβάσεις θα έχουν διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, με δικαίωμα παράτασης. Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου στον ιστότοπο της ΕΡΤ Α.Ε., συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση και επισυνάπτοντας το βιογραφικό τους σημείωμα.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία -για όλες τις προκηρύξεις- λήγει την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Αναλυτικά:

Κομοτηνή

Για το έργο της τεχνικής υποστήριξης και ηχοληψίας στην πρωινή ή στην απογευματινή ζώνη ή σε εξωτερικές (ζωντανές ή μη) μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής της ΕΡΤ Κομοτηνής / Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή για τα προγράμματα της ΕΡΤ κεντρικά, η ΕΡΤ  Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν τεχνικό – ηχολήπτη για τον περιφερειακό σταθμό ΕΡΤ Κομοτηνής.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024,κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 9.800 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Κομοτηνή

Κοζάνη

Για το έργο της παραγωγής και μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικού περιεχομένου από τους τοπικούς σταθμούς, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν τεχνικό – εικονολήπτη για τον περιφερειακό σταθμό Κοζάνης.

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την προαναφερθείσα σύμβαση μίσθωσης έργου, για το 2024,κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 9.800 ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Κοζάνη

Καστοριά και Ηράκλειο

Ο Γενικός Διευθυντής Ενημέρωσης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου που θα αφορούν στη Γενική Διεύθυνση Ενημέρωσης της ΕΡΤ Α.Ε., ως ακολούθως:

 • Για το έργο της τεχνικής υποστήριξης και ηχοληψίας στην πρωινή ή στην απογευματινή ζώνη ή σε εξωτερικές (ζωντανές ή μη) μεταδόσεις ραδιοτηλεοπτικής παραγωγής της ΕΡΤ Ηρακλείου/Περιφέρεια Κρήτης ή για τα προγράμματα της ΕΡΤ κεντρικά, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν τεχνικό – ηχολήπτη για τον περιφερειακό σταθμό, ΕΡΤ Ηρακλείου.
 • Για το έργο της δημοσιογραφικής υποστήριξης, της πρωινής ή απογευματινής ζώνης των εκπομπών της ΕΡΤ Φλώρινας, με ρεπορτάζ από την ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και την κάλυψη, ανάλογα με την επικαιρότητα, των ραδιοτηλεοπτικών αναγκών της ΕΡΤ κεντρικά και του Ίντερνετ, η ΕΡΤ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει σύμβαση μίσθωσης έργου σε έναν δημοσιογράφο στην ΕΡΤ Φλώρινας (με έδρα την Καστοριά).

Η προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για τις προαναφερθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου, για το 2024,κατά ανώτατο ποσό, ανέρχεται σε 21.000  ευρώ πλέον τυχόν εργοδοτικών εισφορών και ΦΠΑ.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την Καστοριά και το Ηράκλειο.

Πηγή: proson.gr ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Επίδομα 2.700€: Μέχρι πότε η προθεσμία. Επιδοτούμενο πρόγραμμα έως 1.725€. Κοινωνικός Τουρισμός: Ανοίγει η πλατφόρμα. Θέσεις σε ΕΛΤΑ, ΕΡΤ, ΕΑΠ