εργασια11xxxcw1Ο Πρόεδρος της σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήμου Πέλλας ανακοινώνει ότι η Σχολική Επιτροπή θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας για τα παρακάτω σχολεία:  Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από τις 4-8-2014 έως τις 14-8-2014 στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πέλλας στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

1. Αίτηση

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. οικ. έτους 2014

(Φωτ/φο) . Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική

δήλωση θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

3. Κάρτας ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (φωτ/φο)

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

6. Βεβαίωση προϋπηρεσίας σε σχολική μονάδα

Οι πολίτες Ε.Ε. θα πρέπει να προσκομίσουν την κάρτα ευρωπαίου

πολίτη και οι πολίτες εκτός Ε.Ε. άδεια παραμονής και εργασίας .

Πληροφορίες : Καλομενίδου Αθηνά , Ντάκα Αφροδίτη τηλ. 23823 50855,  Κοκονά Στέλλα 23823 50820

 

 https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/7%CE%9D8%CE%9B%CE%9F%CE%9E4%CE%A5-%CE%A6%CE%A1%CE%9A/document