Δείτε αγγελίες για γραμματείς

Πατήστε παρακάτω στις αγγελίες για περισσότερες πληροφορίες

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ιατρείου για ημιαπασχόληση (430€)

ΑΤΟΜΟ για Γραμματειακή Υποστήριξη Αγορών και Εισαγωγών (950€)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από μεγάλη εταιρία (1.000€)

ΚΟΠΕΛΑ για γραμματειακή υποστήριξη ζητείται από εταιρεία φρούτων (1.000€)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται από εταιρία αυτοκινήτων (1.000€)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Διοίκησης ζητείται από μεγάλη εταιρία (1.000€)

64 θέσεις εργασίας και με καλούς μισθούς έως 3.500€