ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Looking_For_Job_5000298

ΚΡΗΤΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ – Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ηρακλείου, ανακοινώνει την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού, με σύμβαση Ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια για εννιά μήνες, συνολικού αριθμού 46 ατόμων για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες:

• Επτά (7) καθηνητές/τοιες πιάνου Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα πιάνου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας
• Δύο (2) καθηνητές/τοιες Αρμόνιου

Απαιτούμενα προσόντα-Αξιολόγηση:
– Πτυχίο Ηλεκτρικού Αρμόνιου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/υία (1) καθηνητη/τοια βιόλας Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα βιόλας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Επιπλέον γνώση μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Τέσσεοις (4) καθηνητές/τοιες βιολιού Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα βιολιού από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση

– Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας
• Δύο (2) καθηνητές/τοιες βιολοντσέλου Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα βιολοντσέλου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Επιπλέον γνώση άλλων μουσικών οργάνων και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώμη μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Τέσσεοις (4) καθηνητές/τοιες κλασσικής κιθάοας Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα κλασσικής κιθάρας από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηνητές/τοιες Ηλεκτοικης κιθάοας

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Τίτλοι σπουδών: Βεβαιώσεις και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή εξωτερικού.
– Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη: συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ
– Παιδαγωγικές σπουδές: από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού

Συνεκτιμούμενα προσόντα-Αξιολόγηση
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Τοεις (3) καθηνητές/τοιες Φλάουτου Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα φλάουτου από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει
Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας
• Τέσσεοις (4) καθηνητές/τοιες Ανώτεοων Θεωοητικών Μαθημάτων (Αουονία,ΑντΊστιΕη,Φυνή, Σύνθεση)
Απαιτούμενα προσόντα- Αξιόλογηση:

– Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή και στα τρία πτυχία (Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής)
Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Εμπειρία σε διεύθυνση μουσικών συνόλων
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηνητές/τοιες Μονωδίας Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής.
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή Μονωδίας
Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/υία (1) καθηνητής/τοιας έντεχνου υοντέονου τοανουδιού
– Πτυχίο τραγουδιού ή κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτή έντεχνου, μοντέρνου τραγουδιού και Δίπλωμα Μονωδίας από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής.
Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα (1) καθηνητη/τοια μουσικής ποοπαιδείας Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Πτυχίο μουσικολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής
– αναγνωρισμένη προϋπηρεσία σε μουσικοκινητική αγωγή
– επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής προπαιδείας, σε ωδεία, σε μουσικά σχολεία και σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Πτυχίο ανωτέρων θεωρητικών και μουσικών οργάνων θα ληφθεί υπόψη
– θα εκτιμηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης σχετικών σεμιναρίων.

• Δύο (2) καθηνητές/τοιες Βυζαντινής Μουσικής Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής.
Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/υία (1) καθηνητή/τοια Κλασσικών Κοουστών

Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα κλασσικών κρουστών από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο πτυχίο του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής
– Βεβαίωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αποδεικνύει τον διορισμό του ως Καθηγητή του οργάνου που θα διδάξει

Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
• Δύο (2) καθηνητές/τοιες Μοντέονων-παοαδοσιακών Κοουστών Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής μοντέρνων-παραδοσιακών Κρουστών

Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηνητή/τοια Ηλεκτοικού Μπάσου Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής Ηλεκτρικού Μπάσου

Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ένα/Μία (1) καθηνητή/τοια Ακοοντεόν Απαιτούμενα προσόντα – Αξιολόγηση:
– Δίπλωμα Ακορντεόν από αναγνωρισμένο Μουσικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα τμήματα της ημεδαπής.

Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηνητές/τοιες στη Λύοα, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Κρητικής Μουσικής

Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Δύο (2) καθηνητές/τοιες στο Λαούτο-Μαντολίνο, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ενας/Μία (1) καθηνητής/τοια υπουΖουκιού,

Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Λαϊκής και Ρεμπέτικης Μουσικής Συνεκτιμούμενα προσόντα

– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

• Ενας/Μία (1) καθηνητής/τοια Ούτι, Απαιτούμενα προσόντα- Αξιολόγηση:
– Κοινωνική αναγνώριση ως ερμηνευτής της Παραδοσιακής Μουσικής Συνεκτιμούμενα προσόντα
– Γνώση επιπλέον μουσικού οργάνου και ανωτέρων θεωρητικών θα ληφθεί υπόψη
– Γνώση μουσικοκινητικής αγωγής-Προπαιδείας

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν διπλωματούχοι των ανωτέρων θέσεων, θα προτιμηθούν πτυχιούχοι.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν καθηγητές με διορισμό από το Υπουργείο Πολιτισμού ως καθηγητές θα προτιμηθούν δάσκαλοι
Οι καθηγητές του ωδείου θα εξυπηρετούν και τις ανάγκες των παραρτημάτων του κατόπιν εντολής της Διοίκησης της Επιχείρησης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1. φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας των δύο όψεων
2. φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην Ελληνική γλώσσα όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις (άρθρο 29 ΠΔ 50/2001 και Ν 148/11914)
3. φωτοαντίγραφο βεβαίωσης της αναλυτικής βαθμολογίας διπλώματος ή πτυχίου του
4. Βεβαίωση ανεργίας από ΟΑΕΔ
5. Αποδεικτικά προϋπηρεσίας στο αντικείμενο με βεβαιώσεις από ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κτλ)
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση)
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
8. Βιογραφικό σημείωμα
Οι υποψήφιοι των ανωτέρων ειδικοτήτων πρέπει να είναι από 18 έως 65 ετών.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης των υποψηφίων που έχουν την ίδια εντοπιότητα καθορίζεται μεταξύ τους με τα ακόλουθα κριτήρια:
1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
2. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ( για ΠΕ και ΤΕ μονάδες βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)
3. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες και 70 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)
4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)
5. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
6. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Ο γονέας μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο του.)

7. ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
(Τέκνο μονογονεικής οικογένειας βαθμολογείται με 50 μονάδες για κάθε τέκνο της οικογένειας συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού του.)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις (διατίθενται στην επιχείρηση) στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου (ΔΗ.Κ.Ε.Η), Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601, Ηράκλειο με επισυναπτόμενα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία (10) ημερών, υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες του Δήμου Ηρακλείου. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές στην υπηρεσία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου, Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός Τ.Κ 71601 από 9:00μμ έως 13:00μμ. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Η , κα. Καρδάση Ελένη, τηλ.2813409827

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης προσωπικού που συστήθηκε με την υπ’ αριθμό 196/2015 απόφαση του Δ.Σ της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Ηρακλείου. Η πρόσληψη του διδακτικού προσωπικού κατά ειδικότητα θα πραγματοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της επιχείρησης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]