Με 21.125 μόνιμους και 24.380 εποχικούς ενισχύονται φορείς όπως υπουργεία, δήμοι, μουσεία, παιδικοί σταθμοί, ΔΕΚΟ και άλλοι φορείς του Δημοσίου μέσα στο 2019. Η «Αγορά Εργασίας» όπως κάθε χρόνο ετοίμασε ένα ειδικό τρισελιδο αφιέρωμα με όλες τις προσλήψεις που θα γίνουν μέσα το νέο έτος.

4.500 εκπαιδευτικοί για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Για τo πρώτο τρίμηνο του 2019 προγραμματίζεται η μεγάλη προκήρυξη της Ειδικής Αγωγής σύμφωνα με την υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου. Θα προσληφθούν 4.500 καθηγητές, δάσκαλοι και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι νέες προσλήψεις θα γίνουν με το σύστημα μοριοδότησης και όχι με γραπτό διαγωνισμό. Για τους αναπληρωτές και τους υπαλληλους που έχουν υπηρετήσει ηδη τα προηγούμενα χρόνια σε σχολεία ειδικής αγωγής θα μετρήσει σαν κριτήριο η προϋπηρεσία, ωστόσο δεν θα είναι καθοριστικός παράγοντας πρόσληψης. Θα μετρήσουν πολύ και τα υπολοιπα προσόντα καθώς και τα κοινωνικά κριτήρια. Η κατανομή των 4.500 μόνιμων διορισμών για την Ειδική Αγωγή θα γίνει σύμφωνα με τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)  των 2 τελευταίων χρόνων, αναλογικά, αφού αφαιρεθούν οι προσλήψεις για Παράλληλη Στήριξη και για μαθητές Γενικών Σχολείων (προσλήψεις Σχ. Νοσηλευτών και Ε.Β.Π.). Το Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. θα έχει τα ίδια κριτήρια με τους εκπαιδευτικούς Γενικής και οι Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής θα πάνε ξεχωριστά λόγω προαπαιτούμενων Μεταπτυχιακών Τίτλων.  Στόχος του υπουργείου είναι να εχουν ολοκληρθεί όλες οι διαδικασίες πρόσληψης έως το Σεπτέμβριο του 2019, ετσι ώστε να μην υπάρξουν κενά στο νέο σχολικό έτος.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

125 μόνιμοι διοικητικοί στα ΚΕΠ

Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 125 μόνιμες προσλήψεις που θα καλύψουν τις κενές θέσεις στα ΚΕΠ ειδικά στα νησιά προανήγγειλε ο υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ξενογιαννακοπούλου. Την ανάγκη ανανέωσης των ΚΕΠ με προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ είχε τονίσει και σε προηγούμενες δηλώσεις της η υπουργός. «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου δεν μπορεί. να γίνει χωρίς νέο αίμα». «Ο μέσος όρος των υπαλλήλων στο Δημόσιο είναι πάνω από 50», πρόσθεσε η ίδια. Η προκήρυξη αναμένεται να εκδοθεί μέχρι την άνοιξη του 2019. Σύμφωνα με  πληροφορίες οι προσλήψεις θα αφορούν υπαλλήλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υπαλλήλων κυρίως διοικητικού προσωπικού (Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών) και θα γίνει σύμφωνα με τα πρότυπα της 3Κ/2018, δηλαδή με αυξημένη μοριοδότηση. Οσοι ενδιαφερονται να λάβουν συμμετοχή στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχουν εκτός από πτυχίο, γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο. Όσοι διαθέτουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά, δεύτερο τίτλο σπουδών κτλ, θα μοριοδοτήθούν με βάση τα κριτήρια της προκήρυξης, που ισχύουν για κάθε κατηγορία.

3.200 μόνιμες προσλήψεις στο «Βοήθεια στο Σπίτι»

Προσλήψεις με το σύστημα της μονιμοποίησης σχεδιάζει η Κυβέρνηση για τους 3.200 συμβασιούχους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι». Σύμφωνα με δηλώσεις της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, όλες οι διαδικασίες θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. «Η τροπολογία που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες στη βουλή, συστήνει στις αντίστοιχες δομές των Δήμων σε όλη την Ελλάδα τις 3.200 μόνιμες θέσεις, με απόλυτη διαφάνεια και όχι με κάποια «μελλοντική» ΚΥΑ. Η νέα μεγάλη προκήρυξη που θα εκδωσει το ΑΣΕΠ θα περιλαμβάνει ειδικότητες όπως Νοσηλευτές, Kοινωνικοί επιστήμονες και λειτουργοί, Διοικητικοί και γραμματείς, Ψυχολόγοι, Βοηθητικό προσωπικό και Οδηγοί. Τα προσόντα που θα καθορίσουν την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι η εμπειρία, προϋπηρεσία, τα ανήλικα τέκνα, ο βαθμός πτυχίου, η πολυτεκνική ιδιοτητα, κ.α.

49 μηχανικοί και διοικητικοί στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Έτοιμη είναι η προκήρυξη του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μέσω της οποίας θα προσληφθούν 49 άτομα σε 16 Περιφερειακές υπηρεσίες και 41 Τμήματα του ΣΕΠΕ, ενώ άλλες 4  θέσεις θα διατεθούν για τα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2643/98. Σύμφωνα με την απόφαση κατανομής το προσωπικό που θα προσληφθεί κατανέμεται ανά ειδικότητα ως εξής: ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 21, ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού- Πτυχίο Νομικής 5, ΠΕ Θετικών Επιστημών ειδικότητας Βιοχημικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μεταλλειολόγων 1, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Μηχανολόγων 4, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Ναυπηγών 1, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών 2, ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Χημικών 6, ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Ηλεκτρολόγων 2, ΤΕ Μηχανικών ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών­Δομικών Έργων 2 και ΤΕ Πληροφορικής 1. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευτεί τις επόμενες μέρες. Για τις θέσεις των πολιτικών μηχανικών θα ζητούν μεταξύ άλλων Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών και 3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

77 μόνιμοι σε 8 φορείς

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 77 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Πρόκειται για μία ενιαία προκήρυξη που θα περιλαμβάνει αιτήματα οκτώ φορέων και συγκεκριμένα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Αιγινίτειου Νοσοκομείου, του ΟΑΕΔ, της ΕΛΣΤΑΤ, του ΕΟΜ, της Ι.Μ. Τριφυλλίας και Ολυμπίας, και των Επιμελητηρίων Λακωνίας και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Αγοράς Εργασιας θα ζητηθούν όλες οι εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις περιλαμβάνονται η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

9.042 θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού σε δήμους

Οι τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα μεγάλη προκήρυξη για μόνιμο προσωπικό στους δήμους. Συγκεκριμένα θα καλυφθούν 758 θέσεις ΠΕ,ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας σε OTA Α’ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν είναι: Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Βιολόγοι, Διοικητικοί, Οικονομολόγοι, Πολιτικοί μηχανικοί, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Γεωλόγοι). Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Διοικητικοί, Διοικητικού/Οικονομικού, Λογιστές, Μηχανικοί Δομικών Εργων, Μηχανικοί Η/Υ, Τεχνολόγοι Περιβάλλοντος). Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διοικητικού/Λογιστικού, Χειριστές Η/Υ, Μνημοτεχνικοί και Τεχνικοί διαφόρων ειδικεύσεων, Μηχανοτεχνίτες, εργοδηγοί, ζυγιστές, ηλεκτρολόγοι, οδηγοί απορριμματοφόρων, οδηγοί φορτηγών). Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (βοηθητικών εργασιών, εργατών καθαριότητας). Θα γινουν 477 μόνιμες προσλήψεις σε 28 δήμους, 254 προσλήψεις σε 13 ΔΕΥΑ και 27 προσλήψεις σε δύο ειδικούς φορείς. Η προκήρυξη αναμένεται να είναι παρόμοια με αυτή της 3Κ/2018 και θα περιλαμβάνει αυξημένη μοριοδότηση στο κριτήριο της εμπειρίας. Παράλληλα, αναμένονται ακόμα οι τελικοί πίνακες για τις προκήρυξεις 3Κ/2018 και 10Κ/2018 μέσω των οποίων θα γίνουν άλλες 8.284 προσλήψεις σε δήμους μέσα στο 2019.

2.600 ένστολοι

Με 2.600 μόνιμους θα ενισχυθούν το νέο έτος τα σώματα ασφαλείας. Πιο αναλυτικά σε προσλήψεις θα προχωρήσουν μέσω των σχολών τους η Ελληνική Αστυνομία, το Εμπορικό Ναυτικό και οι ελληνικό στρατός (στρατιωτικές σχολές). Παράλληλα προς τα τέλη της άνοιξης δρομολογούνται και οι νέες προσλήψεις στο Πυροσβεστικό Σώμα.

4.380 σε ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ

Με 4.000 εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθούν διάφορες ΔΕΚΟ μέσα στο 2019. Οι προσλήψεις θα γίνουν σταδιακά όλο το χρόνο και θα αφορούν προσωπικό που προσλαμβάνεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου από 4 έως 8 μήνες. Οι περισσότερες θέσεις θα διατεθούν για τις ανάγκες της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ θα ενισχυθεί με 3.000 περίπου συμβασιούχους κυρίως στις περιοχές της Αρκαδίας, της Κοζάνης και της Φλώρινας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι μηχανικοί, ηλεκτροτεχνιτες, τεχνικοι ορυχειων, εργατες, διοικητικοί, γιατροί, μηχανοτεχνιτες, κ.α. Παραλληλα, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ θα ενισχθούν με 700 περιπου νέους υπαλλήλους για οκτώ μήνες. Στα ΕΛΤΑ θα γίνουν περίπου 500 νέες προσλήψεις εποχικών προς τα μέσα του καλοκαιριού. Οι ειδικότητες που θα προκηρυχθούν, είναι οι ακόλουθες: ΔΕ Διανομέων, ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΔΕ Οδηγών και ΥΕ Διαμετακομιστών. Στην ΕΥΔΑΠ θα γίνουν 180 περίπου προσλήψεις για εποχικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Στις ειδικότητες που θα ζητηθούν περιλαμβάνονται καταμετρητές, εργάτες και οδηγοί.

12.000 εποχικοί στους ΟΤΑ

Σε 12.000 ανέρχονται οι εποχικές θέσεις που θα καλυφθούν από δήμους και περιφέρειες μέσα στο 2019. Πρόκειται για θέσεις προσωπικού που προσλαμβάνονται έναντι αντίτιμου, είτε από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε σε ανταποδοτικές υπηρεσίες είτε από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις αφορούν στην συντριπτική τους πλειοψηφία, προσωπικό σε ανταποδοτικές υπηρεσίες προκειμένου οι δημοι να καλύψουν κενά στους τομείς της καθαριότητας, ύδρευσης, αποτετευσης, ηλεκτροφωτισμού, κ.α Οι ειδικότητες που πρόκειται να προσληφθούν είναι: βρεφονηπιοκόμοι, ναυαγοσώστες, οδηγοί, χειριστές μηχανηματων έργων, μάγειρες, καθαριστές, εργάτες, γεωπόνοι, κτηνίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, δασεργάτες, ομαδάρχες, κατασκηνωτές, γυμναστες, καλλιτεχνικό προσωπικό, κ.α. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνονται όλο το χρόνο και υπογράφουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου από δύο μήνες έως ένα έτος. Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέτουν οι υποψήφιοι για τις εποχικές θέσεις είναι η αίτηση, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφα τίτλου σπουδών και φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

4.000 φύλακες, αρχαιολόγοι, μηχανικοί σε μουσεία

Την κάλυψη 4.000 εποχικών θέσεων προγραμματίζει το υπουργείο Πολιτισμού μέσα στο νέο έτος. Θα ζητηθούν ειδικότητες όπως αρχαιολόγοι, συντηρητές αρχαιοτήτων, μηχανικοί, εργατοτεχνίτες, φύλακες, νυχτοφύλακες, εργατοτεχνίτες, καθαριστές, εργάτες, κ.α. Οι προσλήψεις για τα μουσεία γίνονται όλο το χρόνο αλλά οι περισσότερες θέσεις προκηρύσσονται την άνοιξη προκειμένου να έχει προσληφθεί το απαραίτητο εποχικό προσωπικό πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

1.700 επικουρικοί γιατροί και παραϊατρικοί στον ΟΚΑΝΑ, ΚΕΘΙ, ΚΕΕΛΠΝΟ

Συμβασιούχοι ιατρικών, νοσηλευτικών, διοικητικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων προσλαμβάνονται κάθε χρόνο σε φορείς του υπουργείου Υγείας και υπουργείου Εσωτερικών όπως ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ), και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.). Για την κάλυψη των αναγκών τους σε προσωπικό και για την λειτουργία των μονάδων τους οι συγκεκριμένο φορείς θα προσλάβουν περίπου 1.700 εποχικούς υπαλλήλους μέσα στο 2018 σε ειδικότητες όπως: γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, διοικητικοί, διαμεσολαβητές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, Συντονιστές Πεδίου, Διασώστες/Πλήρωμα Ασθενοφόρου κ.α.

75 στην ΑΑΔΕ

Στα χέρια του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού βρίσκεται αίτημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την πρόσληψη 75 μόνιμων τελωνειακών. Οι θέσεις θα καλυφθούν από προσωπικό δευτεροβάθμιας και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώ όλες οι θέσεις αφορούν την ειδικότητα των τελωνειακών. Το αίτημα έχει λάβει ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) και σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη του ΑΣΕΠ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει ο έλεγχος της πράξης.

750 σε ΕΛΓΟ, ΕΛΓΑ, ΕΒΖ

Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθούν και το νέο έτος δύο εποπτευόμενοι φορείς του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Συγκεκριμένα μέσα στο νέο έτος ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ και ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) θα ενισχυθούν με 450 περίπου άτομα σε ειδικότητες όπως γεωπόνοι, κτηνίατροι, μηχανικοί, δασολόγοι, οινολόγοι, κ.α. Παράλληλα στα εργοστάσια της Ελληνικής βιομηχανίας Ζάχαρης θα προσληφθούν για μικρό διάστημα άτομα από ειδικότητες όπως γεωπόνοι, γραμματείς, οδηγοί, χειριστές μηχανημάτων, μηχανολόγοι εγκαταστάσεων, χημικοί, τεχνιτες, συντηρητές, αποθηκάριοι, κ.α.

400 στις Κέντρα Υποδοχής & Αλληλεγγύης

Στα Κέντρα Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων θα προσληφθούν 400 εποχικοί υπάλληλοι μέσα στο 2019. Το νέο προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις δωδεκάμηνης διάρκειας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι γιατροί, (Γενικης Ιατρικής Ή Παθολογίας), Κοινωνιολόγοι, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Νοσηλευτές, Βοηθοί Φαρμακοποιών, Οδηγοί, Γραμματείς, Διοικητικοί, Αποθηκάριοι, κ.α.

450 στα Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και Αθηνών, Δράμας

Με εποχικό προσωπικό θα ενισχυθούν τρία Φεστιβάλ των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης και της Δράμας. Οι υποψήφιοι προσλαμβάνονται για διάστημα από λίγες μέρες έως 10 μήνες. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ταμίες, ταξιθέτες, μουσικοί, τεχνικοί, διοικητικοί, δημοσιογράφοι, βοηθοί προγράμματος, κ.α.

700 στις Περιφέρειες για το πρόγραμμα δακοκτονίας

Περίπου 700 άτομα θα προσληφθούν και το 2019 για το πρόγραμμα δακοκτονίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως ισχύει, από τα αρμόδια για την πρόσληψη όργανα. Για την πρόσληψη του εργατοτεχνικού προσωπικού έχουν δοθεί σχετικές οδηγίες με την με αριθμ. πρωτ. 6569/67952/14-06-2012 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Περιφερειών στους οποίους θα αποδοθούν με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε βάρος του λογαριασμού «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των Περιφερειών». Oι τομεάρχες δακοκτονίας προσλαμβάνονται για 5,5 μήνες, και το δε εργατοτεχνικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων για διαστημα 6,5 μηνών.

341 προσλήψεις στα ιδρύματα πρόνοιας

Το αργότερο μέχρι τα τέλη του Φεβρουάριου του 2019 θα γίνουν 341 μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, για να καλύψουν τις ανάγκες των 69 ιδρυμάτων κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας της χώρας. Οι προσλήψεις αφορούν: 12 Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοια των Περιφερειών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας. Οι φορείς αυτοί, κατά τα έτη της κρίσης, λόγω του κανόνα «πέντε αποχωρήσεις μία πρόσληψη», απώλεσαν μεγάλο τμήμα του μόνιμου και έμπειρου προσωπικού τους. Οι 341 οργανικές θέσεις αφορούν σε κατηγορίες προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ανάλογα με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε δημόσιου φορέα, ώστε να εξασφαλισθεί η αδιάλειπτη λειτουργία τους και η συνέχιση της παροχής υψηλής αξίας προνοιακών υπηρεσιών σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες.

400 μόνιμες προσλήψεις στο υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής

Προσλήψεις 400 μόνιμων υπαλλήλων στην Διεύθυνση Υποδοχής και Ταυτοποίησης για τους πρόσφυγες και μετανάστες η οποία θα μετατραπεί σε αυτοτελής υπηρεσία και θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό, προανήγγειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας. Θα καλυφθούν ειδικότητες όπως διοικητικοί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, μεταφραστές, κ.α.

1.116 μόνιμοι σε νοσοκομεία

Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται η 11Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εκατό δεκαέξι (1.116) μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία. Η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει μέσα στο Γενάρη.
(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ