ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ctips5

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ – Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτω (8) μηνών για το έτος 2015 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες ειδικότητες:

Σαράντα (40) Επιμορφωτές – καθηγητές – παιδαγωγούς – εισηγητές (ωρομίσθιοι) ανάλογων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών – παιδαγωγικών τμημάτων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες, σύμφωνα με τον αναλυτικό Πίνακα που ακολουθεί.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣΥΝΟΛΟ ΑΤΟΜΩΝΔιάρκεια
Επιμορφωτής Οργάνωσης Οικονομίας και Διοίκησης ΕπιχειρήσεωνΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ18 Μήνες
Επιμορφωτής 3D ANIMATIONΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ18 Μήνες
Επιμορφωτής ΠληροφορικόςΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ18 Μήνες
Επιμορφωτής θεατρικής ΑγωγήςΑΕΙ ΘΕΑΤΡΟΥ38 Μήνες
Επιμορφωτής ΦωτογραφίαςΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ18 Μήνες
Επιμορφωτής ΨηφιδωτόΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ18 Μήνες
Επιμορφωτής καλλιτεχνικού επαγγελματικού ΜακιγιάζΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ18 Μήνες
Επιμορφωτής Χορού (LATIN)ΔΕ / ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ28 Μήνες
Επιμορφωτής Λαϊκής Τέχνης & ΠλεκτικήςΔΕ / ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ18 Μήνες
Επιμορφωτής παραδοσιακών και ποντιακών χορώνΔΕ / ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ28 Μήνες
Επιμορφωτής κατασκευών από ΔέρμαΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ18 Μήνες
Επιμορφωτής κοπτικής ραπτικήςΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ28 Μήνες
Επιμορφωτής κηροπλαστικήςΚοσμηματοτεχνίαςΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ28 Μήνες
Επιμορφωτής ΖωγραφικήςΑΕΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ38 Μήνες
Επιμορφωτής λαϊκών οργάνων (Μπουζουκιού – Μπαγλαμά)ΔΕ/ΩΔΕΙΟΥ18 Μήνες
Επιμορφωτής ΝοσηλευτώνΔΕ / Νοσηλευτικής18 Μήνες
Επιμορφωτής Ιταλικής ΓλώσσαςΑΕΙ / Ιταλικής Φιλολογίας18 Μήνες
Επιμ. Αγγειοπλαστικής Κεραμικής

ΥΕ/ ΟΑΕΔ

ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ

18 Μήνες
Επιμορφωτής Πλήκτρων (πιάνο)ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΕΙΟΥ ΠΙΑΝΟ/ΩΔΙΚΗ/ ΑΡΜΟΝΙΑ38 Μήνες
Επιμορφωτής κατασκευών σαπουνιών και φυσικώνΔΕ/ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΙ18 Μήνες
καλλυντικών
Εττιμορφωτής Εγχόρδων μουσικών οργάνων (Φιλαρμονικής)ΔΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΩΔΕΙΟΥ -ΕΓΧΟΡΔΩΝ28 Μήνες
Επιμορφωτής, παιδαγωγός Δημιουργικής απασχόλησης νήπιων και παιδιώνΤΕΙ Βρεφονηπιοκόμων68 Μήνες
Επιμορφωτής, παιδαγωγός Δημιουργικής απασχόλησης νήπιων και παιδιώνΔΕ/ Ι ΕΚ, Σχολών μαθητείας ΟΑΕΔ, ΤΕΛ ΤΕΕ , ΤΕΣ / Προσχολικής αγωγής Δραστηριοτήτων δημιουργίας και έκφρασης – Β. Βρεφονηπιοκόμων – Β βρεφοκόμων Παιδοκόμων28 Μήνες

Σχετικά με τους μήνες εργασίας επισημαίνεται πως η διάρκεια που αναφέρεται είναι η μέγιστη και μπορεί να μεταβληθεί με τις ανάγκες που επικρατούν στην επιχείρηση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο τίτλων σπουδών
4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
^ Ως διδακτική εμπειρία για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ
^ Για τις υπόλοιπες ειδικότητες νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου.
5. α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (έγγαμους) β)το πιστοποιητικό γέννησης ( για άγαμους )
6. Αντίγραφο Α.Τ.
7. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται :
^ Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.
^ Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
^ Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής , καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
8. Υπεύθυνη δήλωση ν.1599/86 ότι είναι άνεργος

Προθεσμία και τόπος υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (Εθν.Αντίστασης 56 , 3ος όροφος , Ελευθέριο-Κορδελιό. Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 08:30π.μ. – 14:00μ.μ. από Παρασκευή 21/08/2015 έως Δευτέρα 31/08/2015.

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν ταχυδρομικός (με σφραγίδα ταχυδρομείου η Παρασκευή) ή αυτοπροσώπως τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης , στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού -Ευόσμου (www. Kordelio – evosmos.gr)

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Επιχείρησης και στο Δημαρχείο του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (10) δέκα ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε) διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει των αριθμό των θέσεων και των ειδικοτήτων ανά κατηγορία, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών στα τμήματα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή του προσωπικού θα γίνει από την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις