Εγκρίθηκαν οι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών

Με έγγραφο της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προβλέπονται νέες πρόσθετες πιστώσεις στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2018-2019» με κωδικό ΟΠΣ 5031892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

Το υπουργείο Παιδείας, διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις για την πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ανά Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης:

Οι προσλήψεις θα γίνουν στα λειτουργικά κενά που προκύπτουν από τις Υπουργικές Αποφάσεις έγκρισης αιτημάτων για χορήγηση ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών του σχολικού έτους 2018 – 2019. Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του ανωτέρω προσωπικού περιγράφονται σε Υπουργική Απόφαση που έχει εκδοθεί από τον Μάιο του 2018.
(πηγή) ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ