ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Looking_For_Job_5000298

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2015
(συνολικά 34 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριάντα ένα (31) ατόμων και ενός (1*)
ατόμου (μέχρι 60 ημερομίσθια ) στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας
Έβρου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για την αντιμετώπιση εποχικών
αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2015»
για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες :

21 στη Σαμοθράκη (1 Παγιδοθέτης, 4 Αρχιεργάτες-Μεταφορείς, 16 Ψεκαστές)
11 στη Μαρώνεια (1 Παγιδοθέτης, 2 Αρχιεργάτες-Μεταφορείς, 8 Ψεκαστές)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα
δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Καραολή & Δημητρίου
40, 2ος όροφος, γρ. 7 απευθύνοντάς την στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε.
Έβρου (τηλ. επικοινωνίας: 2551357198 Μητρουλάκη Δήμητρα .).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε( 5) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας (Ταχ.
Δ/νση Καραολή & Δημητρίου 40) και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων
Αλεξ/πολης, Σαμοθράκης, Σαπών-Μαρώνειας ( στην Ξυλαγανή και Σαπών) δηλ. από 25-06-2015
έως 01-07-2015 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες επισυνάπτοντας στην αίτηση τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις