Το υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε 3.514 προσλήψεις όπου θα στελεχώσουν υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των δήμων με οκτάμηνες συμβάσεις.

Συγκεκριμένα με απόφαση με ΑΔΑ: 758Ι465ΦΘΕ-ΧΨΝ του Υπουργού Εσωτερικών εγκρίνεται η σύναψη τριών χιλιάδων πεντακοσίων δεκατεσσάρων (3.514) συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, δηλαδή την εποπτεία του ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις ανα δήμο

OTA1

OTA2

OTA3

OTA4

OTA6

OTA7

Δείτε όλη την απόφαση ΕΔΩ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η απόφαση αφορά την έγκριση των θέσεων από το Υπουργείο. Κάθε δήμος θα προγραμματίσει τις δικές του προκηρύξεις μέσα στους επόμενους μήνες με βάση τις δικές του ανάγκες. Πρέπει να παρακολουθείτε καθημερινά τις ανακοινώσεις των δήμων και τις προκηρύξεις από το ΔΙΑΥΓΕΙΑ για να δείτε πότε θα βγουν οι προκηρύξεις που σας ενδιαφέρουν.

Επίσης δείτε:

1105 προσλήψεις σε ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ των δήμων

 

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις