ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-Looking_For_Job_5000298

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωραιοκάστρου στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ με την υπ’ αριθμ. 216/2015 απόφασή του ενέκρινε ομόφωνα την πρόσληψη τριών (3) ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΩΝ, κατηγορίας ΥΕ 16, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη των κατεπειγουσών αναγκών προστασίας των δασικών εκτάσεων του Δήμου Ωραιοκάστρου.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και από του άμεσου κινδύνου πυρκαγιών οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν άμεσα.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να κατατεθούν έως Δευτέρα 20-07-2015

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ