ΑΡΚΑΔΙΑ – ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – Το ΝΠΙΔ ¨Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας¨ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, που εδρεύει στο Άστρος, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: α) «Δημιουργική απασχόληση παιδιών ηλικίας 5-12 ετών με ελαφρά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα» και β) «Εργοθεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-7-2016.

ergasia-ΕΡΓΑΣΙΑ-463

  • 1 ΠΕ Παιδαγωγός
    1 ΠΕ Καθηγητής ζωγραφικής
    1 ΤΕ Εργοθεραπευτής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόρειας Κυνουρίας, για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Τ.Κ. 22001, Άστρος, υπόψη κας Σούρσου Έλενας (τηλ. επικοινωνίας: 2755023821).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από 12/10/2015 ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 21/10/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ..

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις