Η Υπηρεσια Υποδοχης και ταυτοποίησης του Υπουργειου Εσωτερικων & Διοικητικης Ανασυγκρότησης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διακοσίων εξήντα πέντε (265) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που εδρεύει στην Αθήνα, στα πλαίσια του έργου με κωδικό 2016ΣΕ05020005 και ονομασία «ενίσχυση του ανθρωπινού δυναμικου στα κεντρα πρωτησ υποδοχησ – enhancement of human resources in first reception centers» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

Τόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΑριθμός ατόμων
ΛΕΣΒΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΛΕΣΒΟΣΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΛΕΣΒΟΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΛΕΣΒΟΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ35
ΛΕΣΒΟΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΛΕΣΒΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΛΕΣΒΟΣΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4
ΧΙΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΧΙΟΣΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΧΙΟΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΧΙΟΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ26
ΧΙΟΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΧΙΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΧΙΟΣΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4
ΛΕΡΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΛΕΡΟΣΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΛΕΡΟΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΛΕΡΟΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ26
ΛΕΡΟΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΛΕΡΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΛΕΡΟΣΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4
ΚΩΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΚΩΣΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΚΩΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΚΩΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ26
ΚΩΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΚΩΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΚΩΣΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4
ΣΑΜΟΣΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ9
ΣΑΜΟΣΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΣΑΜΟΣΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΣΑΜΟΣΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ26
ΣΑΜΟΣΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΣΑΜΟΣΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΣΑΜΟΣΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ4
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ2
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ Ή ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (LOGISTICS)2
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ17
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ1
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ1
ΦΥΛΑΚΙΟ ΕΒΡΟΥΔΕ ΟΔΗΓΩΝ4

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που θα βρουν συνημμένη στην προκήρυξη που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας ή σε έντυπη μορφή στην έδρα της Υπηρεσία μας και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Λ. Συγγρού 83 Τ.Κ. 11745 Αθήνα και ώρες 9.00 με 17.00 απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2109285151, 2109285106, 2109285129).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ Ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει στις 14/06/2016 και λήγει στις 21/06/2016.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: στην έδρα της Υπηρεσίας μας στην Αθήνα (Συγγρού 83 Τ.Κ. 11745 Αθήνα) καθώς και στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας μας (www.firstreception.gov.gr).

 

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook για να μη χάνετε καμία ευκαιρία εργασίας. Κλικάρετε ΕΔΩ

πηγή

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ:

Η μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης αγγελιών (Neuvoo)


Κλίκαρε για θέσεις εργασίας στην περιοχή σου
ΑΤΤΙΚΗ-ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ –ΗΠΕΙΡΟΣΘΕΣΣΑΛΙΑ –ΣΤΕΡΕΑ-ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΗΤΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ-ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –  ΘΡΑΚΗ –ΚΕΡΚΥΡΑ –ΙΟΝΙΟ –ΚΥΚΛΑΔΕΣ –ΡΟΔΟΣ –ΑΙΓΑΙΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Δείτε άρθρα σχετικά με:
ΟΑΕΔ – ΑΣΕΠ – ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΕΡΓΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ