ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-_jobs_announcement

ΑΤΤΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, δέκα οκτώ (18) Καθηγητών/Δασκάλων Μουσικής και οκτώ (8) Καθηγητών (εκπαιδευτικό προσωπικό ) για τις ομάδες του Τμήματος ερασιτεχνικής δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς συνολικά 26 ατόμων, για διάστημα έως (9) εννέα μήνες, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντίτιμου (το προσλαμβανόμενο προσωπικό θα είναι αμιγώς αμειβόμενο από τα έσοδα που θα προέρχονται από το αντίτιμο των διδάκτρων που θα εισπράττει ο Δήμος και η μισθοδοσία του θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο Νόμο 4024/2011), και συγκεκριμένα ανά ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσηςΑριθμός ατόμωνΤίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΠΙΑΝΟΥ

1

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα.

102

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΠΙΑΝΟΥ

1

Τίτλοι Σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου και πτυχίο Ανώτερων Θεωρητικών σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα.

103

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΠΙΑΝΟΥ

3

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε

αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά

ιδρύματα ή ισάξια ή ανώτερα του εξωτερικού.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Βραβεύσεις μαθητών σε πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς πιάνου

104

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΠΙΑΝΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΜΟΝΩΔΙΑΣ-ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΝΩΤΕΡΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

1

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα ή ισάξια ή ανώτερα του εξωτερικού. Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συνοδεία χορωδιών, συνοδεία λυρικού τραγουδιού, όπερα, μουσικής δωματίου. Ειδίκευση συνοδεία οργάνων, κονσέρτων σε πτυχίο ή δίπλωμα.

105

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΚΙΘΑΡΑΣ

1

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα και γνώση ηλεκτρικής κιθάρας με αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε

αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συμμετοχές σε κιθαριστικά και άλλα μουσικά σύνολα.

106

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΙΘΑΡΑΣ

1

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο οργάνου και πτυχία ανώτερων θεωρητικών σπουδών σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα.

107

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ

ΚΙΘΑΡΑΣ

3

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία :Αποδεδειγμένη 10 ετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συμμετοχή σε συναυλίες ως σολίστ, να έχει συμπράξει ως σολίστ σε κρατικές ορχήστρες της χώρας.

108

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΞΩΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ (ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑ,

ΚΟΝΤΡΑ

ΜΠΑΣΟ,ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ )

1

Τίτλοι Σπουδών :Δίπλωμα ή πτυχίο οργάνου (βιολί) σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συμμετοχές σε συναυλίες ως σολίστ και σε μουσικά σύνολα.

109

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΑΡΜΟΝΙΟΥ

1

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο Ηλεκτρονικού Αρμονίου και πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα.

110

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΜΟΝΩΔΙΑΣ ΚΑΙ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

1

Τίτλοι Σπουδών : Δίπλωμα μονωδίας και πτυχίο Ανώτερων θεωρητικών σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη 10 ετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα . Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συμμετοχές σε συναυλίες ως σολίστ και να έχει συμπράξει ως

σολίστ με κρατικές ορχήστρες της χώρας μας.

111

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ

1

Τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο Ωδικής και Αρμονίας από αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη. Καλλιτεχνική δραστηριότητα : Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ικανότητα.

112

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

1

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο Αρμονίας και Αντίστιξης από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και αποδεδειγμένη γνώση κιθάρας και μπουζουκιού.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ικανότητα.

Συμμετοχές σε συναυλίες ως σολίστ και σε μουσικά σύνολα.

113

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ

ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ

1

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο Αρμονίας-Αντίστιξης-Φυγής-Πιάνου σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Πολιτισμού μουσικά ιδρύματα.

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ικανότητα.

114

ΔΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ή ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

1

Τίτλοι Σπουδών :Δίπλωμα ή Πτυχίο οργάνου ΚλαρινέτουΦλάουτου-Σαξοφώνου και πτυχία Ενοργάνωσης Ωδικής Αρμονίας – Αντίστιξης -Φυγής και δίπλωμα Σύνθεσης και Διεύθυνσης Χορωδίας από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Προϋπηρεσία: Αποδεδειγμένη 10 ετή προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα.

Καλλιτεχνική δραστηριότητα :

Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική & καλλιτεχνική ικανότητα. Συμμετοχές σε συναυλίες ως σολίστ και να έχει συμπράξει ως σολίστ με κρατικές ορχήστρες της χώρας μας.

115

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

1

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο ή δίπλωμα Σχολής ή τμήματος ΑΕΙ, Καλών Τεχνών, Εικαστικών Τεχνών, Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών ή κάτοχοι Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών

Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο :Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

116

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

1Τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής αγιογραφίας και σπουδές στο ψηφιδωτό Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο : Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια τουλάχιστον 15ετή. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

117

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ

ΧΟΡΩΝ

2

Τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα σχολής ΤΕΦΑΑ ή κρατικής ή αναγνωρισμένης σχολής χορού

Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο : Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια. Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

118

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ή

ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΘΕΑΤΡΟΥ

ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ

ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Η ΗΘΟΠΟΙΟΙ (ΓΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΘΕΑΤΡΟΥ)

2

Τίτλοι Σπουδών :Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή

απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Μέλη ΣΕΗ

Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο : Αποδεδειγμένη

διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή

εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή

ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια.

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

119

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

2

Τίτλοι Σπουδών : Πτυχίο ή δίπλωμα Θεατρικών Σπουδών ή απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Μέλη ΣΕΗ Γενική προϋπηρεσία στο αντικείμενο : Αποδεδειγμένη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ή εκπαιδευτικά ιδρύματα του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές ή ιδιωτικές σχολές και εργαστήρια. Για τους απόφοιτους Δ/θμιας εκπαίδευσης-μέλη ΣΕΗ τουλάχιστον 15ετή διδακτική εμπειρία

Προϋπηρεσία στο Φορέα αποδεδειγμένη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση η οποία πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα εξής δικαιολογητικά :
1. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων έγγραφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας,
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθ ότι δεν έχει κώλυμα ή επιλογής στους φορείς του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 2190/1994 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του ν.3812/2009 στους οποίους έχει απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών ή διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών, καθώς και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη) κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται κώλυμα πρόσληψης λόγω υπέρβασης της οκτάμηνης απασχόλησης.

3. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την Ελληνική γλώσσα σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόμενης ειδικότητας, Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλο σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του.

5. Βεβαιώσεις απόδειξης εμπειρίας
α) Για τους μισθωτούς του Δημόσιου τομέα:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου , σε ΝΠΔΔ, ΟΤΑ 1ου και 2ου βαθμού , σε ΝΠΙΔ του Δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν. 2190 /1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2597/1997 απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα ,από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της. β) ) Για τους μισθωτούς του Ιδιωτικού τομέα:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης (αντίγραφο καρτέλας ενσήμων ή των τριμηνιαίων αποσπασμάτων λογαριασμού ασφάλισης 1 έτος = 300 ένσημα).

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. Βεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου.
Αν δεν υποβληθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά των γενικών και ειδικών τυπικών προσόντων ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.

6.Βιογραφικό Σημείωμα.

7.Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/1977 έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα. Επίσης ότι α) δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελεί υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης (ώρες απασχόλησης ημερησίως) των επιλεγέντων προσώπων θα καθορισθεί με απόφαση της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες όπως αυτές θα διαμορφωθούν τελικά και θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας . Ειδικότερα οι προσληφθέντες καθηγητές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους όρους και τους κανονισμούς των προγραμμάτων που θα συντάξουν οι αρμόδιοι όσο αφορά στην κάλυψη των ωρών και το είδος των προγραμμάτων που θα τους ανατεθούν , παρέχοντας το δικαίωμα στην αρμόδια Διεύθυνση το δικαίωμα κλήσης του επόμενου επιλαχόντα σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αδυνατούν να καλύψουν το ωρολόγιο πρόγραμμα.
Οσοι τελικά επιλεγούν θα εργασθούν στα προγράμματα , θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) με ωριαία αποζημίωση, για διάστημα έως 9 μήνες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προβλέπονται για την απόδειξη των προσόντων τους και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 76, 2ος όροφος , Τ.Κ. 173 73 Καλλιθέα, τηλ. 213-2070415, 213-2070412. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 12-8-2015 έως και 21-8-2015, τις ώρες 09:00 έως14:00. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, δηλ. μέχρι 21-8-2015.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΣΟΧ 1/2015 β) το έντυπο της αίτησης, γ) την υπεύθυνη δήλωση, στο δικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (www.kallithea.gr) και στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ

• Η επιλογή των υποψηφίων του καλλιτεχνικού προσωπικού για το Τμήμα Ωδείου της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς θα γίνει από την επιτροπή επιλογής που συστάθηκε με την με αριθμ. 51822/28461/24.7.2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .
Η επιλογή των υποψηφίων του καλλιτεχνικού προσωπικού για το Τμήμα Ερασιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης Πολιτισμού Παιδείας και Νέας Γενιάς θα γίνει από την επιτροπή επιλογής που συστάθηκε με την με αριθμ. 58613/32513/4.8.2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης .

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων. Κατά των ανωτέρων πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις , μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις