ΚΑΒΑΛΑ – ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ανακοινώνει: την πρόσληψη ΕΙΚΟΣΙΠΕΝΤΕ (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση για την υλοποίηση των Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» Μεγάλης Διάρκειας περιόδου 2015 – 2016:

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 25 Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής. Κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
έως οκτώ (8) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – έντυπο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά από τις 18/11/2015 (Τετάρτη) μέχρι και τις 27/11/2015 (Παρασκευή), καθημερινά από τις 8:30 έως τις 14:00, στη
Δ/νση Αθλητισμού & Παιδείας, Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1. Πληροφορίες: τηλ: 2510 247350.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: όπως αναφέρονται στην Απόφαση του Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’)
Η αναλυτική ανακοίνωση είναι αναρτημένη στη Δ/νση Αθλητισμού & Παιδείας, Πολιτιστικό Κέντρο «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ» 7ης Μεραρχίας 1, στο Γραφείο Προσωπικού της Επιχείρησης: Ομονοίας 117 3ος όροφος,
στο Δημαρχείο του Δήμου Καβάλας και στο http://www.kavalagreece.gr.

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ