Έγκριση σύναψης δεκαοκτώ (18) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου και εκατόν ογδόντα επτά (187) συμβάσεων
μίσθωσης έργου για τη στελέχωση των Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών της Χώρας
που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Εγκρίνουμε τη σύναψη δεκαοκτώ (18) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έως έντεκα (11) μήνες και
εκατόν ογδόντα επτά (187) συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας έως ένα (1) έτος για
τη στελέχωση των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από
τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

NPDD

Οι προκηρύξεις αναμένονται ξεχωριστά από τους Δήμους και τα ΝΠΔΔ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις