Δείτε επίσης: Βοήθεια στο Σπίτι: Η προκήρυξη για 2.900 μόνιμες προσλήψεις. Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Πότε θα γίνουν οι 36.000 προσλήψεις

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής απευθύνει πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου και συγκεκριμένα για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ενημέρωσης και δράσεων πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας σε τοπικό επίπεδο (Δήμου, Δημοτικής Ενότητας, γειτονιάς), στο πλαίσιο της Πράξης με κωδικό MIS 5017272 και τίτλο «Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης – Social Network Αττική», που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020», συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ως εξής:

1. Δύο (2) Στελέχη πρόληψης, αγωγής και προαγωγής υγείας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Πηγή: aftodioikisi.gr
Δείτε επίσης: Βοήθεια στο Σπίτι: Η προκήρυξη για 2.900 μόνιμες προσλήψεις. Κοινωφελής εργασία ΟΑΕΔ: Πότε θα γίνουν οι 36.000 προσλήψεις