2.538 προσλήψεις με οκτάμηνα στο υπουργείο Πολιτισμού

 

Την πρόσληψη 2.538 εποχικά εργαζομένων δρομολογεί το υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Ειδικότερα, μόλις πριν από λίγες ημέρες, «ανέβηκε» στο πρόγραμμα «Διαύγεια» η τελική έγκριση με την υπογραφή της αρμόδιας υπουργού, Λυδίας Κονιόρδου, για την κάλυψη 2.338 θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών με τη χρηματοδότηση της ΔΕΗ. Παρά τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με τα οικονομικά της Επιχείρησης, πρόκειται για μία πάγια τακτική της η οποία αφορά περιοχές με εγκαταστάσεις της, όπως λιγνιτωρυχεία, τα οποία διαθέτουν αρχαιολογικό ενδιαφέρον.

Οι θέσεις κατανέμονται σε 17 ειδικότητες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, ωστόσο οι πολυπληθέστερες από αυτές αφορούν αποφοίτους Υποχρεωτικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις εξής:
• ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών, 1.440 θέσεις
• ΠΕ Αρχαιολόγων, 319 θέσεις. Και
• ΥΕ Εργατών, 350 θέσεις.

Πενήντα προσλήψεις αφορούν Εργατοτεχνίτες κατηγορίας ΔΕ, 49 Σχεδιαστές ΔΕ, και 46 προσλήψεις Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Εργων Τέχνης κατηγορίας ΤΕ. Στην ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών Δομικών Εργων κατανέμονται 17 θέσεις, στη ΔΕ Φυλάκων Εργοταξίου δώδεκα θέσεις, στην ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών έντεκα και στην ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών εννέα θέσεις. Επίσης, θα προσληφθούν έξι Πολιτικοί Μηχανικοί ΠΕ, έξι Λογιστές ΤΕ και έξι Προγραμματιστές ΠΕ, ενώ από πέντε θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΤΕ Διοικητικών, ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων (ζωγραφικής) και ΠΕ Οικονομικών. Τέλος, θα καλυφθούν και δύο θέσεις Διοικητικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα προσόντα
Αναφορικά με τα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν, οι υποψήφιοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα πρέπει να προσκομίσουν απολυτήριο Γυμνασίου, ενώ ως επιπλέον προσόν ορίζεται η αποδεδειγμένη εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον έξι μηνών, συναφής με το αντικείμενο των θέσεων.

Οσο για τους υποψήφιους Αρχαιολόγους απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης ή Ιστορίας-Αρχαιολογίας-Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας-Αρχαιομετρίας.

ΤΑΠΑ
Στο μεταξύ, αιτήσεις έως τις 2 Μαΐου για 200 θέσεις οκτάμηνης διάρκειας δέχεται το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων (ΤΑΠΑ) για την ενίσχυση υπηρεσιών του στην Αθήνα και στις περιφερειακές Υπηρεσίες του σε όλη τη χώρα.

Η πλειονότητα των θέσεων -125 στο σύνολό τους- αφορά Πωλητές Εκμαγείων ΔΕ, ενώ από έντεκα θέσεις αντιστοιχούν σε Συντηρητές Εργων Τέχνης και Διοικητικούς ΔΕ. Επίσης, θα προσληφθούν οκτώ Λογιστές ΤΕ, έξι Εργάτες ΥΕ, από πέντε Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ και Ζωγράφοι ΠΕ. Από τέσσερις θέσεις αφορούν τις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής, ΠΕ Γλυπτών και ΤΕ Συντηρητών Εργων Τέχνης, τρεις την ΠΕ Αρχαιολόγων, από δύο τις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών, ΠΕ Οικονομικού, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Γραφιστών, και από μία τις ειδικότητες ΠΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, ΤΕ Πολιτικού Μηχανικού, ΤΕ Τοπογράφου Μηχανικού και ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει τόσο την Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα όσο και αρχαιολογικούς χώρους, όπως η Αρχαία Ολυμπία, η Κνωσός, οι Φίλιπποι, η Βεργίνα, η Δωδώνη, η Επίδαυρος, ο Μυστράς, η Μονεμβασιά, οι Μυκήνες, η Δήλος και η Σπιναλόγκα, καθώς και τα Αρχαιολογικά Μουσεία Δελφών, Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης και το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Πληροφορίες: 210 3722500. Δείτε επίσης:

Πηγή: Έθνος