2.338 προσλήψεις με εργοδότη τη ΔΕΗ κάνει το υπουργείο Πολιτισμού

 

Σε χιλιάδες προσλήψεις δια της τεθλασμένης προχωρά το υπουργείο Πολιτισμού επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό της ΔΕΗ, η οποία αντιμετωπίζει ήδη οξυμμένα προβλήματα ρευστότητας.

 

Με απόφαση που υπογράφει η υπουργός Πολιτισμού, Λυδία Κονιόρδου και μάλιστα με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» προβλέπεται η πρόσληψη 2.338 εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και χρονικής διάρκειας έως 8 μήνες σε Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η δαπάνη που προκύπτει θα καλύψει τον προϋπολογισμό της ΔΕΗ και όχι τον στενό δημόσιο τομέα.

Οι προσλήψεις αφορούν σε δύο συγκεκριμένες εφορείες Αρχαιοτήτων, της Φλώρινας και της Κοζάνης. Περιοχές δηλαδή όπου η οικονομική δραστηριότητα έχει συνδεθεί σε ένα μεγάλο βαθμό με τη ΔΕΗ, τις μονάδες παραγωγής ενέργειας και τα ορυχεία λιγνίτη.

Επισημαίνεται πως οι ειδικότητες αφορούν σε 1.840 εργάτες, 319 αρχαιολόγους και άλλες ειδικότητες, όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, συντηρητές αρχαιοτήτων, τοπογράφους, φύλακες κοκ.

Αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ο αριθμός των προσλήψεων είναι πολύ μεγάλος, καθώς δεν προκύπτει από πουθενά με βάση τον φετινό προγραμματισμό της ΔΕΗ, ότι θα σκάψει σε τόσα πολλά νέα πεδία, ώστε να χρειαστεί 319 αρχαιολόγους, 1840 εργάτες, 39 αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικού ή 55 συντηρητές αρχαιοτήτων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι με βάση σχετικό νόμο του 2002 στις περιπτώσεις εκσκαφών από τη ΔΕΗ πρέπει να παρίστανται  οι συγκεκριμένες ειδικότητες εργαζομένων και να πληρωθούν από τον κύριο του έργου είτε βρεθούν είτε όχι αρχαιότητες. Δείτε αναλυτικά την κατανομή των θέσεων εδώ (πηγή)ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ