ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-obs

Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η   Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την επανάληψη της διαδικασίας πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος τύπου JCB για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
ενός (1) Τεχνίτη Υδραυλικών ΔΕ για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί
με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας
Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53122, 53130), όπου θα διατίθενται
και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 17/8/2015 και λήγει την
21/8/2015. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από
08:00 έως 14:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις