ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-cy-1

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Πύλου – Νέστορος
2 Ναυαγοσώστες (3 Μήνες)

1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 45 ετών [Π.Δ. 23/2000].
2. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πύλου-Νέστορος στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ:
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με τον τίτλο σπουδών που κατέχουν, την απαιτούμενη άδεια, επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την ίδια ημέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Δημαρχείο στο τηλέφωνο 2723-3-60259, 2723-3-60210 [ Αρμόδιοι Υπάλληλοι: Δ. Αρβανίτης, Α. Σκόκου].

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις