ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs1

Η Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας Ολυμπίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
συνολικής διάρκειας δυο (2) μηνών, συνολικά δυο (2) ατόμων, ενός υδραυλικού (Δ.Ε.) και
ενός εργάτη γενικών καθηκόντων (Υ.Ε.), για την κάλυψη κατεπειγουσών η πρόσκαιρων
αναγκών της δημοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αρχαίας Ολυμπίας

1 Υδραυλικός
1 Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Αρχαίας
Ολυμπίας και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μιχου Αριστεα, κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων
της επιχείρησης.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις