ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-3D_Printing_Jobs

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (02) μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) για την αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία του προγράμματος των Δημοτικών
Κατασκηνώσεων και Δημιουργικής Απασχόλησης στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα
των εξής, ανά κατηγορία εκπαιδεύσεως και ειδικότητας, ατόμων:

– Έναν (01) ΠΕ Ιατρών (παιδίατρος ή παθολόγος & ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων, απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος),
– Τρεις (03) ΤΕ Νοσηλευτών & ελλείψει αυτών ΔΕ Νοσηλευτών,
– Δύο (02) ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού,
– Έναν (01) /μία ναυαγοσώστη/στρια (ΠΕ & ελλείψει ΤΕ & ελλείψει ΔΕ & ελλείψει αυτών ΥΕ),
– Δύο (02) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών),
– Δύο (02) ΔΕ Μαγείρων & ελλείψει ΥΕ Μαγείρων,
– Δύο (02) ΥΕ Βοηθών Μαγείρων,
– Τρείς (03) ΔΕ Φυλάκων & ελλείψει αυτών ΥΕ Φυλάκων,
– Τρείς (03) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κέρκυρας, Μαράσλειο Μέγαρο (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας
6Α εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών και ειδικότερα από Δευτέρα 22/6/2015 έως και
Παρασκευή 26/6/2015.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362774 – 775

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις