ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-jobs-growthΕΡΓ

ΑΤΤΙΚΗ – Ο σύνδεσμος Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δύο (2) μηνών ως εξής:

Δέκα πέντε (15) Εργατών καθαριότητας ΥΕ Α) ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δυο μήνες εντός του έτους 2015

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν. Ηλικία από 18-65.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Σύνδεσμο (Γραφείο Προέδρου) από 24/8/2015 έως 28/8/2015 και κατά τις ώρες 10:00π.μ.-13:00μμ τηλ.210-4010320-25

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις