ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-3D_Printing_Jobs

ΜΑΓΝΗΣΙΑ – Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι
Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας
δύο (2) μηνών με σκοπό την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών
Πυροπροστασίας και συγκεκριμένα, έντεκα (11) εργατών γενικών καθηκόντων
κατηγορίας ΥΕ και ενός (1) οδηγού αυτοκινήτου κατηγορίας ΔΕ για την κάλυψη των
αναγκών πυροπροστασίας του δήμου

1 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
11 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι αιτήσεις και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία
πέντε (5) ημερών, δηλαδή από Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 έως και την Δευτέρα
29 Ιουνίου 2015, στο δημοτικό κατάστημα-γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται
στο γραφείο προσωπικού (κ. Αναγνώστου Νικόλαο Τηλ. 24243-50202) τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις