ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΝΠΔΔ «ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ –
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
2. Την υπ’ αρ. 56/2015 απόφαση του ΔΣ Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας με την οποία αποφασίσθηκε η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας για τη λειτουργία Προγράμματος Ημερήσιας Απασχόλησης παιδιών σχολικής ηλικίας κατά τους θερινούς μήνες.
3. Την υπ’ αρ. 18777/19-06-2015 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ό τ ι

Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας των εξής ειδικοτήτων:

1. (6) έξι ατόμων ΠΕ Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης
2. (2) δύο ατόμων ΠΕ Φυσικής Αγωγής (Γυμναστές)
3. (1) ενός ατόμου ΠΕ Αγγλικής Φιλολογίας
4. (1) ενός ατόμου ΠΕ ή ΤΕ Μουσικών
5. (2) δύο ατόμων ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Καλών Τεχνών ή Εικαστικών (Ζωγράφοι- κεραμιστές)

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατέχουν τα αντίστοιχα πτυχία για τις παραπάνω ειδικότητες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 24- 06- 2015 στις 14:00.
Αιτήσεις διατίθενται και κατατίθενται στο Γραφείο Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας, Περγάμου και Ζαλόγγου.
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν ως δικαιολογητικά :
1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Η παρούσα να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων Γραφείου Διεύθυνσης Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καβάλας.

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις