118 προσλήψεις σε 15 πόλεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Η Υπηρεσία Υποδοχής & Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ανακοινώνει την πρόσληψη 118 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2017 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Καταληκτική ημερομηνία: 23-10-2017

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δείτε την προκήρυξη εδώ ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Τηλέφωνα: 210 9285109, 210 9285106, 210 9285151, 210 9285129, 210 9285145