00-ΕΡΓΑΣΙΑ-EGRG0007

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκατόν δέκα πέντε (115) ατόμων (κατ’ άρθρο 14 παράγραφος 2 περίπτωση η και ιε Νόμου 2190/1994 και σύμφωνα με τη παράγραφο κγ του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 , που προστέθηκε με το άρθρο 8 παρ.2 Ν.4325/2015)) για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών των υπηρεσιών των προγραμμάτων και των δράσεων του 56ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του αναφερόμενου παρακάτω, ανά ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα καθήκοντα και τα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΑΡΙΘΜΟΣΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ*/ ΟΝΟΜΑ
1.1ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ610 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.1ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ11 μήναΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.2ΒΟΗΘΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΟΔΗΓΟΣ113 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.3ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΟΔΗΓΟΙ1210 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.4ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ310 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.5ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ210 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.1ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / / CineKάρταF/ Info Desks12

11

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.2ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΗΤΗΡΑΣ121 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.3ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ1

1

μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.4ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ118 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.5ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ110 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΠΙΠΛΩΝ
3.6ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ712 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
3.7ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΟΔΗΓΟΣ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.1ΒΟΗΘΟΣ ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ1

1

μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.2ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ2

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.3ΒΟΗΘΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΡΕΠΟΡΤΕΡ3

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.4ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ1

9

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.5ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- ΤΣΑΝΤΩΝ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
4.6ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΣΑΝΤΩΝ2

8

ημέρες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.1ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ145 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.2

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – TICKETING MANAGER

145 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.3ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ722 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.4ΒΟΗΘΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΚΛΗΤΗΡΑΣ122 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.5ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ-TICKETING MASTERS415 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.6ΤΑΜΙΕΣ1411 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
5.7ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ415 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
6.1ΒΟΗΘΟΙ ΑΓΟΡΑΣ210 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.1ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ1

1

μήνας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.2ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ-ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.3ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ212 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.4ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ112 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7.5ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ1711 ημέρεςΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που είναι αναρτημένη στο site του ΦΕΣΤΙΒΑΛ www.filmfestival.gr και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια, θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαιτούμενα για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα, στα γραφεία του Φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη είτε στην Αθήνα. (Θεσσαλονίκη: Πλ. Αριστοτέλους 10, 6ος ορ. και Αθήνα: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 2ος ορ.). Η υποβολή των δικαιολογητικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 – 17:00. Είναι δυνατή η υποβολή των δικαιολογητικών και ταχυδρομικά με καταληκτική ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση για μια μόνο συγκεκριμένη θέση εργασίας (έναν κωδικό θέσης από τη στήλη του πίνακα). Η σώρευση αιτήσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής του συνόλου της αίτησης, η οποία αποτελείται από το ηλεκτρονικό μέρος (συμπληρώνεται στο www.filmfestival.gr) και από την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών (στα γραφεία του Φ.Κ.Θ. στην Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα), λήγει την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις