Ο Δήμος Λαγκαδά, ενόψει της έναρξης του νέου εξαμήνου πρακτικής άσκησης φοιτητών (01-10-2015/31-03-2016) ενδιαφέρεται για την κάλυψη συνολικά δέκα (10) θέσεων επιπέδου Τ.Ε.Ι. διαφόρων τμημάτων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις, με βεβαίωση της Σχολής τους ότι είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους, σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Λαγκαδά, έως και 10/12/2015.