ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-art-time-job-vacancies

1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Ο Δήμαρχος Λέσβου
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων, προς αντιμετώπιση κατεπειγουσών και
απρόβλεπτων αναγκών πυρασφάλειας του Δήμου Λέσβου

3 ΔΕ Χειριστές μηχανημάτων έργου με ικανότητα οδήγησης διαμορφωτή ή φορτωτή ή προωθητή ή εκσκαφέα
2 ΔΕ ΟΔΗΓΟΙ
1 ΥΕ Εργάτες

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα κεντρικά γραφεία του
Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 –
αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος του Γραφείου Προσωπικού
του Δήμου Κ. Καπηλάρης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και Δευτερα 22-6-2015

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:
Ο Δήμαρχος Λέσβου
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικού αριθμού τεσσάρων (04) ναυαγοσωστών προς αντιμετώπιση
κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών –επάνδρωση των παραλιών
Σκάλας Ερεσού, Αγίου Ισιδώρου και Βατερών του Δήμου Λέσβου

4 Ναυαγοσωστών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (Α) στα κεντρικά γραφεία του
Δήμου ΛΕΣΒΟΥ (Δ/νση: ΕΛ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη τηλ: 2251350596 –
και στο αρμόδιο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου αρμόδια υπάλληλος κ.
Ευμορφία Τυρή και (Β) στα Γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων (στους κατά
τόπο αρμόδιους υπαλλήλους) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε
προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου Λέσβου, ήτοι μέχρι και Δευτερα 22-6-2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις