Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» (Ν.Π.Ι.Δ.)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

  1 θέση Κοινωνικού Λειτουργού ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 Απαιτούμενα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κοινωνικού λειτουργού ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο του εξωτερικού.

  • Τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία σε χώρο Ειδικής Αγωγής για εφήβους και ενήλικα άτομα με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος και Νοητική Υστέρηση.

  • Απολυτήριο στρατού ή δικαιολογητικά νόμιμης και μόνιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους .

  • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και μεταπτυχιακό στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής επιθυμητά .

  • Γνώσεις χρήσης Η/Υ.

Οι υποψήφιοι/ες  πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τη Δευτέρα 24/4/2017 στη Διεύθυνση του Ιδρύματος (Λ. Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη):

  • Αίτηση.

  • Τίτλο/τίτλους σπουδών.

  • Βιογραφικό σημείωμα.

  • Αποδεικτικά προϋπηρεσίας.

  • Κάθε άλλο στοιχείο που ενισχύει την υποψηφιότητα του/της.

Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Ιδρύματος.

Tel.: 22940 – 96013/92306

Fax: 22940 – 91407

E- mail: pammakar@ath.forthnet.gr

Διεύθυνση Φορέα: Λεωφόρος Μαραθώνος 1, Νέα Μάκρη 19005


Πηγή: ageliesergasias.gr

Δείτε εδώ και άλλες αγγελίες με επιλογές από Χρυσή Ευκαιρία, aggeliopolis, Skywalker, kariera κ.α.