ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ)

Η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. <<Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Πρόνοιας & Αλληλεγγύης Δήμου Ωραιοκάστρου>> (Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω.) προκειμένου να προβεί στην ανάθεση για παροχή Γιατρού Παιδιάτρου (Παιδικούς Σταθμούς) για χρονικό διάστημα έως δώδεκα μήνες με σύμβαση μίσθωσης έργου, μετά την έγκριση από το ΥΠΕΣ με Αρ. Πρωτ.: 27520/03-08-2015 και την απόφαση 75/2015 του Δ.Σ. καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που είναι σε θέση να παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες, να εκδηλώσει ενδιαφέρον (πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Σχολής και Ιατρικής Ειδικότητας, άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, Βιογραφικό) στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. Κτίριο Παύλος Μελάς <<Μακεδονικού Αγώνα και Καραϊσκάκη γωνία – Παλαιόκαστρο>>.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα γίνει εντός (10) δέκα ημερών από 19-11-2015 έως 28-11-2015.

Επιθυμητή η εμπειρία από την άσκηση καθηκόντων των ενδιαφερομένων, σε Παιδικούς Σταθμούς.

Η ανάθεση μίσθωσης θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Δ.Ο.Π.Π.Α.Ω. κατόπιν εξέτασης των αιτήσεων.

Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ