ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-obs

ΑΡΓΟΛΙΔΑ – Ο ∆ΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός
(1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Άργους – Μυκηνών,
που εδρεύει στο Άργος

1 ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ηµέρες (υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τοιχοκόλλησης της παρούσης, στο
χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στο ∆ηµαρχείο
Αργους-Μυκηνών, στο τηλέφωνο 2751-3-60043,2751360071 [κ. Σαλεσιώτου
Ιωάννα ή κ. Θεοδωροπούλου Μαρίνα]

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις