ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-1305063439-43

ΠΕΛΛΑ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας , με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/06/2015 έως και την 05/06/2015.

Η θέση του υδρονομέα που επαναπροκηρύσσεται είναι η εξής:

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Προμάχων: ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ 1

Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού του , κατά τις εργάσιμες
ημέρες, τηλέφωνα 2384350206, 2384350282.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση
που υποβάλλεται.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις