ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-obs

 

1Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με
τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά στο γραφείο
Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου Σοφάδων (Δ/νση: Κιερίου 49, τηλ: 2443353213-
2443353212) εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής
της στο χώρο ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ


 

2Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Ο ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ θα προσλάβει, προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονικής διάρκειας ως κάτωθι:

1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΓΡΚΕΙΝΤΕΡ
3 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα δικαιολογητικά
στο γραφείο Πρωτοκόλλου-Προσωπικού του Δήμου ΢οφάδων (Δ/νση:
Κιερίου 49, τηλ: 2443353213-2443353212) εντός προθεσμίας πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο
ανακοινώσεων το Δημοτικού Καταστήματος.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις