ΠΙΕΡΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/07/2016, συνολικά
ενός(1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή περιοδικών αναγκών του
Αυτοτελούς Τμήματος Προσχολικής Αγωγής(Παιδικός Σταθμός) του Δήμου
Δίου-Ολύμπου που εδρεύει στο Λιτόχωρο Πιερίας

1 ΠΕ Νηπιαγωγών

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο Δίου – Ολύμπου
(Γραφείο Προσωπικού, τηλ.2352350123, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες),τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Βασικό τίτλο σπουδών
3. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ολόκληρη η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο χώρο των ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος, στο Πρόγραμμα <<ΔΙΑΥΓΕΙΑ>>, καθώς και στην
ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 07-10-2015 και λήγει στις 13-10-2015.

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις