ΣΕΡΡΕΣ – Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» και με βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στο Προεδρικό Διάταγμα 28/1980, τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 11389/1983 του ΕΚΠΟΤΑ και την υπ’ αριθ. 129/2015 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., προσκαλεί όποιον διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα να καταθέσει φάκελο στην Επιχείρηση για μια (1) θέση Ψυχολόγου ΠΕ για την υλοποίηση 30 ομαδικών συνεδριών σε τουλάχιστον 5 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π) της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1007

  • Ένας (1) Ψυχολόγος Π.Ε.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφορά τους εντός σφραγισμένου φακέλου
με την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (Κ.Δ.Α.Π.) ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Σ.» μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου
ημέρα Τετάρτη στο Γραφείο Προσωπικού της επιχείρησης και ώρα 12:00 π.μ.
Πληροφορίες στα τηλ.: 2321099800-20 καθημερινά, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Η πρόσκληση υποβολής προσφορών αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.: www.kedis.gr

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]