Πρόσληψη 1.511 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 355 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob8

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Την πρόσληψη 1.511 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 355 εκπαιδευτικών κλάδου
ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου
χρόνου για να καλύψουν διδακτικές ανάγκες των σχολείων των περιοχών πρόσληψης Α/θμιας
Εκπ/σης, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 15 έως και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου
2015, οπότε και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις
σχολικών μονάδων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους.

[quote]Δείτε τα ονόματα και τις θέσεις ΕΔΩ[/quote]