ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob16

Πρόσληψη 1.257 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 111 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50) ως αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – ΑΠ1 (MIS 520707), ΑΠ2 (MIS 485613), ΑΠ3 (MIS 485614)», του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από 12/10 έως 13/10

 

Δείτε όλα τα ονόματα ΕΔΩ