«Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εξειδικευμένου στην
διδασκαλία των μαθημάτων του Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και Κίνησης-
Χορού στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Γέρακα, Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης για
το διδακτικό έτος 2015-2016, σύμφωνα με την αρ. 144526/Γ7/16-09-2015 υ.α. (ΦΕΚ 2071 Β΄).»

00-ERGASIA-ΕΡΓΑΣΙΑ-1003

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των
αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την
διδασκαλία των κατά περίπτωση μαθημάτων στους τομείς Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και
Σύγχρονου Χορού και ειδικότερα:

α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].
β) Κατεύθυνση Χορού
• Ειδικός Κλασικού Χορού.
• Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
καλεί
τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ (8) ώρες
εβδομαδιαίως, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ.
Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, για το διδακτικό
έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα
παραπάνω Σχολεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους
τομείς του Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού,
από 13 Οκτωβρίου 2015 έως και 26 Οκτωβρίου 2015

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Οι υποψήφιοι αποστέλλουν την αίτηση (η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.
1599/1986) και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά ταχυδρομικώς (με συστημένη επιστολή) ή με
ταχυμεταφορά στην Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής
Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων (πρώην Κ.Υ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ..
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Προς την Επιτροπή Καλλιτεχνικών Σχολείων
διά της
Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄, (Διορισμών) Γρ. 1136
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

[quote]Δείτε ανοιχτές θέσεις εργασίας ΕΔΩ[/quote]