ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ctips5

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΩΡΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016
1. α. Η Σχολή Αστυφυλάκων είναι Ανωτέρα Παραγωγική Σχολή υπερδιετούς κύκλου σπουδών, που ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εδρεύει στην Κομοτηνή του Νομού Ροδόπης, λειτουργεί σε επίπεδο Αστυνομικής Διεύθυνσης και υπάγεται στην Αστυνομική Ακαδημία.
Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στις πόλεις του Διδυμοτείχου, της Κομοτηνής και του Ρεθύμνου.
β. Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του, κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015 – 2016.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη πρόσληψη, θα γίνεται μέχρι την 14:30΄ ώρα της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 , προσωπικά από τους υποψηφίους ή από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου/Γραφείο Σπουδών.