ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cjob8

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ έχει αναρτήσει στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ τους πίνακες επιτυχόντων και απορριπτέων της Προκήρυξης ΣΟΧ2Α/2015 για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Περιφερειακών γραφείων Ασύλου Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λέσβου και Ρόδου και της Κεντρικής υπηρεσίας Ασύλου

Κλικάρετε για να δείτε τους πίνακες:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2Α/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΗΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΟΧ2Α/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΗΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις