ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-ctips5

Η Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών
Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ) με έδρα το Χαϊδάρι – ΑΤΤΙΚΗ, σύμφωνα με τον Οργανισμό
Λειτουργίας της και την ΠαΔ 3-16/2013/ΓΕΕΘΑ/ΔΕΚΠ, προκηρύσσει για την
κάλυψη των εκπαιδευτικών της αναγκών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016, την
πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

2. Μαθήματα που θα διδαχθούν και θέσεις προς κάλυψη:

α. Μαθήματα Γ’ Εξαμήνου. Θέσεις.
(1) Μικροκύματα. 1
(2) Γενική Ηλεκτρονική ΙΙ. 1
(3) Ψηφιακές Επικοινωνίες. 1
(4) Εισαγωγή στις Οπτικές Επικοινωνίες
και Οπτικά Δίκτυα. 1
(5) Κεραίες. 1
(6) Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών Κυμάτων. 1
(7) Υλικό και Αρχιτεκτονική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Εργαστήριο Προγραμματισμού στην Γλώσσα Assembly. 1
β. Μαθήματα Δ’ Εξαμήνου. Θέσεις .
(1) Ραντάρ. 1

(2) Δορυφορικές Επικοινωνίες. 1

(3) Κινητές Επικοινωνίες. 1

(4) Φωτονική Τεχνολογία. 1
(5) Σχεδίαση Ψηφιακών Ηλεκτρονικών Συστημάτων και
Εργαστήριο FPGA.
(6) Ειδική Ηλεκτρονική (Ι,ΙΙ). 2

(7) Ασύρματες Ζεύξεις. 1

(8) Εργαστήρια στις Ψηφιακές Επικοινωνίες, Ασύρματες
Ζεύξεις με χρήση ΜΑΤLAB – SIMULINK. 1

(9) Εργαστήρια «Software Defined Radio». 1

Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικών
α. Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για
την πρόσληψη, θα γίνεται προσωπικά από τους υποψήφιους στις εγκαταστάσεις
της Σ.Τ.Η.Α.Δ μέχρι την 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00 ή, με συστημένες
επιστολές μέσω υπηρεσίας των Κρατικών Ταχυδρομείων, το αργότερο μέχρι την
παραπάνω ημερομηνία, η οποία θα αποδεικνύεται από την ευανάγνωστη
ημερομηνία σφραγίδας κρατικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση της Σ.Τ.Η.Α.Δ. είναι:

Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων
(ΣΤΗΑΔ) Στρατόπεδο ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ «Α»
Οδός Νικολάου Φλουτζή (τέρμα) ΤΚ 124 61
Χαϊδάρι Αττικής

β. Μετά την 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 14:00, κανένα έγγραφο
δεν θα γίνεται δεκτό.

Επικοινωνία – Πληροφορίες
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από :
α. Τη ΣΤΗΑΔ κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 14:00 ώρα,
στο τηλέφωνο 210- 5382430
β. Την ιστοσελίδα της Σχολής
www.army.gr/html/GR_Army/sxoles/sthad2/subjects.html) ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail: sthad@army.gr).

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις και θέσεις εργασίας σε όλη την Ελλάδα

Γίνετε φίλοι μας στη σελίδα μας στο Facebook “Θέσεις Δημοσίου” για να είστε πάντα ενήμεροι για όλες τις νέες θέσεις εργασίας δημοσίου, επιδοτούμενα σεμινάρια για ανέργους και προκηρύξεις