Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το καινοτόμο πρόγραμμα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου στην απασχόληση και τη διαχείριση της ενεργού γήρανσης.

ΕΡΓΑΣΙΑ-ERGASIA-cinterview3

Συγκεκριμένα, 1.840 άτομα θα παρακολουθήσουν 48 τετραήμερα επιδοτούμενα σεμινάρια ενημέρωσης επιμόρφωσης, διάρκειας 20 ωρών το καθένα. Η κατάρτιση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Γιάννενα και τη Λάρισα , ενώ ωφελούμενοι θα είναι εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι και εργαζόμενοι.

Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των επιμορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και χρηματική αποζημίωση 80 ευρώ ο καθένας.

Συμμετέχοντες

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν:

– Στελέχη και υπάλληλοι συλλογικών φορέων  όπου συμμετέχουν εργοδότες, εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι, όλων των κλάδων, σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

–  Εργαζόμενοι, στελέχη και εργοδότες επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και ανήκουν στους κλάδους αναφοράς του έργου:

  • Κλωστοϋφαντουργία – ένδυση
  • Μεταλλουργία
  • Κατασκευές
  • Αγροτικός κλάδος
  • Λιανικό εμπόριο
  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Τράπεζες – ασφαλιστικές εταιρείες
  • ΔΕΚΟ ή/και ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το κράτος

Κάθε σεμινάριο επιμόρφωσης έχει διάρκεια είκοσι (20) ώρες και διαρθρώνεται σε 4 επιμέρους θεματικές ενότητες, όπου κάθε ενότητα έχει διάρκεια 5 ώρες.

Πηγή: Ελεύθερος Τύπος