ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – Δωρεάν φροντιστηριακά μαθήματα πληροφορικής, διοργανώνει το Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αμπελοκήπων, σε συνεργασία με το Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, με σκοπό την υποστήριξη των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις Πιστοποίησης Μαθητών σε ικανότητας Τ.Π.Ε.

topsa-education-seminaria-mathimata

Οι εξετάσεις της 2ης δοκιμαστικής περιόδου θα διεξαχθούν κατά το χρονικό διάστημα από 31/10/2015 έως 08/11/2015.

Τα φροντιστηριακά μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου από την Τρίτη 06/10/2015 έως την Παρασκευή 30/10/2015, από τις 18.30 έως τις 20.00, σύμφωνα με πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί αμέσως μετά το πέρας των αιτήσεων εγγραφής.

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις ξεπεράσουν των αριθμό των θέσεων, η επιλογή θα γίνει με κλήρωση.

Αιτήσεις για εγγραφή στα φροντιστηριακά μαθήματα θα γίνονται δεκτές έως Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015, από τις 19:00 έως τις 21:00 στη Γραμματεία του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Αμπελοκήπων (Τέρμα Φιλιππουπόλεως & Δαβάκη, Αμπελόκηποι).

Περισσότερες πληροφορίες τις ίδιες ώρες στο τηλ. 2310- 748552.

Οι Αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από Βεβαίωση Σπουδών του μαθητή/τριας, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από το Διευθυντή του σχολείου, στην οποία να αναγράφεται η τάξη φοίτησης.

Κάθε μαθητής επιπέδου Γυμνασίου θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 18 διδακτικών ωρών στα εξής αντικείμενα: Χρήση ψηφιακού περιβάλλοντος και διαχείριση αρχείων, Υπηρεσίες διαδικτύου και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και Παρουσιάσεις. Κάθε μαθητής επιπέδου Λυκείου θα παρακολουθήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 14 διδακτικών ωρών στα εξής αντικείμενα: Επεξεργασία Κειμένου και Υπολογιστικά Φύλλα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εξετάσεις Πιστοποίησης Μαθητών σε ικανότητες Τ.Π.Ε. στη διεύθυνση http://com2cert.cti.gr/