ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(παρ. 5 άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 & άρθρου 9 του Ν.4210/2013)

asep_4

Σήμερα απεστάλησαν στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης οι πίνακες κατάταξης κατά χρόνο εμπειρίας και κατά χρόνο ανεργίας των υποψηφίων, για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, στα Παραρτήματα: 1) Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης, 2) Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Ηρακλείου Κρήτης (ΠΟΜΠΙΑ), 3) Προστασίας Παιδιού Λασιθίου, 4) ΑΜΕΑ Λασιθίου, 5) ΑΜΕΑ Ρεθύμνης, 6) ΑΜΕΑ Χανίων, 7) Προστασίας Παιδιών & Νέων Χανίων και 8) Προστασίας Παιδιού Ηρακλείου (Πόρος), στους κλάδους/ειδικότητες που αναλυτικά έχουν ως ακολούθως:

 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (κωδ. 111)
 • ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. 112)
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. 204)
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κωδ. 206)
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (κωδ. 207)
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. 209)
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (κωδ. 213)
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (κωδ. 215)
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ (κωδ. 305)
 • ΔΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (κωδ. 317)
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (κωδ. 401)

Η επιλογή των προσληπτέων θα γίνει από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 16533/31.10.2013 έγγραφό μας.

Περισσότερες πληροφορίες στη διαδρομή: www.asep.gr/Συμβάσεις/Επικ. προσωπικό (Κέντρα Κοιν. Πρόνοιας)